Friday, February 10, 2012

Before Configuring MailmanDEFAULT_URL_HOST is need to first properly set with your server host name (eg: lists.example.com) before you create any mailing list. If not welcome mails or mail-footer will not have proper links to mailing interface. Even if you change the above variable after creating the list will not effect as message template does not change accordingly.

In case if you have changed the host name best thing is to get a user list backup, delete the mailing list (without archives), and recreate the mailing list and re-import the user list. So new hostage will effects to the welcome massages.


You need to create MAILMAN_SITE_LIST mailing list before start the mailman and makesure to add sys-admins mailing lists.

You need to create Apache vhost to host archives and images.


ScriptAlias /mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/
ScriptAlias /cgi-bin/mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/


Alias /images/ /usr/share/images/

  AllowOverride None
  Options ExecCGI
  Order allow,deny
  Allow from all
  AllowOverride None
  Options ExecCGI
  Order allow,deny
  Allow from all


Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/

  Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all


Make sure to increase the attachment size into at least 5M.
Set “Prefix for subject line of list postings
Enable moderator approval for MAILMAN_SITE_LIST list and steps required to subscription as “Require approval”
Disable archive for MAILMAN_SITE_LIST.
If you enabling through postfix “postalias” command will help to generate hash list of mailing list. 

1 comment:

 1. Fucoidan được biết đến là một loại thực phẩm chức năng có lợi cho sức khỏe. Tác dụng của thuốc Best Fucoidan http://thuocgiaidocgan.net/tag/danh-gia-fucoidan . Tác dụng của nó không chỉ đem đến những chất bổ dưỡng cho cơ thể, ngăn ngừa một số bênh cảm thông thường mà còn có thể sử dụng trong quá trình điều trị ung thư. Chữa ung thư phổi với thuốc Fucoidan http://nammongtay.com/tags/thuoc-chong-ung-thu-fucoidan. Giá thành của Fucoidan hiện đang bày bán trên thị trường không hề rẻ. Tuy nhiên, có rất nhiều người tin tưởng và lựa chọn sử dụng. Đánh giá thuốc Fucoidan http://thuocbomat.net/tag/thuoc-best-fucoidan-70. Một loại thuốc có tác dụng tuyệt vời như vậy hơn nữa lại có số lượng người sử dụng khá nhiều tại sao lại có những thắc mắc về chất lượng của nó. Thuốc chống ung thư fucoidan http://thuocgiamcannhanhantoan.com/tag/thuoc-fucoidan-chua-ung-thu-phoi . Trong bài viết này, chúng tôi tổng hợp một số thông tin về thuốc Fucoidan và đi tìm lý giải vì sao lại có thắc mắc “thuốc Fucoidan có tốt không”.

  ReplyDelete